• header.jpg
 
Cultuurprijs Neerpelt 2010
 
Marc Celis wint Neerpeltse prijs culturele verdienste 2010

 

10 december 2010 maakten het gemeentebestuur van Neerpelt en de cultuurraad de winnaar van de Neerpeltse cultuurprijs 2010 bekend in Provinciaal domein Dommelhof.

Onder applaus van cultuurminnend Neerpelt mocht Marc Celis, directeur van Dommelhof de cultuurprijs ontvangen uit handen van burgemeester Raf Drieskens. Het kunstwerk is van de hand van kunstenaar Gideon Kiefer, alias Neerpeltenaar Ief Claessen.

De drie genomineerden voor deze prijs waren:

  • Werkgroep cultuur basisscholen (programmeert shoolvoorstellingen op vrijwillige basis)
  • Just Music (de Neerpeltse zanggroep bestaat 20 jaar)
  • Marc Celis (directeur Provinciaal Domein Dommelhof)
Met deze lijst van genomineerden geven de cultuurraad en het College van burgemeester en schepenen duidelijk aan dat spelers van diverse culturele pluimage erkend en gesteund worden in hun culturele bijdrage.
Het gemeentebestuur machtigt de Cultuurraad deze prijs uit te reiken aan een Neerpeltse culturele of socio-culturele vereniging, persoon, groep of instelling die een uitzonderlijke culturele prestatie geleverd heeft of zich zeer verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele of socio-culturele vlak.

Daarom hebben het gemeentebestuur en de cultuurraad enkele maanden geleden een oproep gedaan naar de Neerpeltse bevolking en verenigingen om hun kandidaten aan te duiden. De drie bovenstaande voordrachten werden hieruit behouden.

De cultuurraad heeft vervolgens op basis van verschillende criteria zoals uitstraling, werking, aantal jaren van inzet… de prijs culturele verdienste 2010 aan Marc Celis toegekend. Marc is directeur van Provinciaal Domein Dommelhof en de bezieler van Theater op de Markt.

Vuurwerk is vaak de rode draad in de culturele projecten die Marc ter harte neemt maar het staat ook symbool voor de gedrevenheid waarmee Marc zijn job uitoefent. Na 40 jaren dienst neemt Marc volgend jaar afscheid van het Dommelhof om te kunnen genieten van zijn pensioen.

Het gemeentebestuur en de cultuurraad zijn van oordeel dat zijn inzet een bijzondere impact gehad heeft op het imago van Neerpelt in Vlaanderen en het buitenland. Met deze prijs drukken ze hun waardering uit voor zijn inzet die een professioneel kader overstijgt.